Afbeeldingsresultaat voor onderlinge sgravenhage logo

 

De Onderlinge ’s-Gravenhage is opgericht in 1895 in Den Haag en is een onderlinge waarborgmaatschappij vooral gericht op pensioenen en lijfrenteverzekeringen. Daarbij gaat het om garantieverzekeringen. De afgesloten kapitalen worden uitgekeerd, vermeerderd met de winst die voor verdeling in aanmerking komt. De Onderlinge ’s-Gravenhage is een middelgrote verzekeraar. Er zijn ongeveer 175 mensen in dienst.

Zie voor meer informatie home.onderlinge.info

Ik zie bij medewerkers veel meer onderlinge interactie en enthousiasme.

Krachtig samenwerken bij de Onderlinge ‘s-Gravenhage

Pensioen- en lijfrenteverzekeraar Onderlinge ’s-Gravenhage herpositioneert. De markt verandert en vraagt om meer flexibiliteit. Dat vraagt ook een verandering in cultuur en gedrag. Medewerkers werken vaker in projecten, over afdelingen heen. Dan geldt niet alleen het belang van de eigen afdeling, maar veel meer het belang van de hele organisatie. “Wij wilden anders, beter gaan samenwerken. Hoe kunnen wij, vanuit verschillende disciplines, elkaar beter vinden en versterken? Met die vraag zijn we bij Wakkere Zaken gekomen,” vertelt Evert Schipaanboord.

Lerende organisatie

De verzekeraar wilde geen kant-en-klaar veranderplan, maar al doende stappen zetten in een lerende organisatie. Kijken naar wat al goed gaat en van daaruit verbeteren, op een agile-manier. Met die aanpak won Wakkere Zaken al snel het vertrouwen van de groep. Saskia van den Beuken: “Jonnet en Karin zijn betrokken, oprecht, stellen zich ook zelf kwetsbaar op, en zijn tegelijkertijd kritisch en uitdagend. Dat is soms confronterend, maar de sfeer is altijd open en constructief.”

Twee groepen van start

Als eerste gingen een pilotgroep en een regiegroep van start met het thema ‘Krachtig samenwerken’. Saskia van den Beuken: “De pilotgroep was een projectgroep uit de praktijk waarin medewerkers van verschillende afdelingen samenwerkten aan een nieuw pensioenproduct. En de regiegroep? Dat was een dwarsdoorsnede uit de organisatie – Evert en ik zaten er ook in. Wij wilden hetzelfde traject doorlopen en vooral ervaren wat werkte en wat niet.”

Nieuwe koers

De pilot was succesvol verlopen en zou net naar de hele organisatie worden uitgezet, toen er een managementwissel kwam met een vernieuwde strategie. Een van de pijlers richtte zich op cultuur en gedrag, zowel individueel als in teamverband. De organisatie maakte kennis met Profile Dynamics(*), een methode die inzicht geeft in drijfveren en motivatie van medewerkers. Kort daarna zijn alle teams aan de slag gegaan met ‘Krachtig samenwerken’ uit de eerdere pilot en onder andere het opstellen teammanifesten(**).

Meer interactie en enthousiasme

De Onderlinge ’s-Gravenhage en de medewerkers zijn volop in beweging, op alle fronten. Saskia van den Beuken ziet geleidelijk een cultuurverandering ontstaan, mede door de begeleiding van Wakkere Zaken. “Ik zie veel meer onderlinge interactie en enthousiasme. Medewerkers realiseren zich dat het ‘eigenlijk heel leuk is om intensiever samen te werken buiten de gebaande paden’. Er ontwikkelt zich een gevoel van ‘samen’ in allerlei verbanden; we kunnen en durven elkaar ook aan te spreken. Een mooi bevestiging is het laatste tevredenheidsonderzoek: voor het eerst waren de scores voor ‘communicatie’, ‘openheid’ en ‘benaderbaar zijn’ hoger dan de jaren daarvoor.”

Adviseur in plaats van trainer

Over de rol van Wakkere Zaken bij de Onderlinge ‘s-Gravenhage is Evert Schipaanboord duidelijk. “Zij zijn voor ons meer een adviseur op langere termijn dan een ad-hoc trainer. We overleggen samen en sparren over hoe we gedragsverandering inzetten, hoe we dat laten beklijven en waar we verder op kunnen bijsturen. Dat doen zij met directie en management maar ook met andere externe adviseurs.” Saskia van den Beuken voegt daaraan toe: “Karin en Jonnet brengen in hun aanpak een combinatie van theorie, praktijk, met elkaar doen en daarop reflecteren met de juiste mix van humor en ernst. Binnen ons reisplan en in ons tempo. Dat maakt hun bijdrage zo waardevol.”

Wakkere Zaken werkt bij de Onderlinge ’s-Gravenhage onder andere met:

  • Het Teamontwikkelingsmodel van Lencioni: “We legden de piramide op de grond en oordeelden zelf waar we stonden. Heel aanschouwelijk.”
  • (*) Profile Dynamics/Management Drives, een methode die inzicht geeft in drijfveren en motivatie van de hele organisatie, inclusief management.“We hadden openhartige sessies met ons managementteam over wat je motiveert, zowel in je werk als privé; vertrouwen is dan essentieel.”
  • (**) Het teammanifest, waarbij alle teams zelf kritieke prestatie-indicatoren, kpi’s, opstellen voor verbetering en geregeld gebruiken in hun samenwerking.“Wakkere Zaken begeleidde de teams om meer gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen voor het samen werken aan de KPI’s”.

Wil je meer weten over dit traject?

Neem dan contact op met Jonnet Galle via telefoon 06 45 69 61 19 of Karin Dorissen via telefoon 06 29 55 38 72 of per mail jonnet@wakkerezaken.nl of karin@wakkerezaken.nl. Of vul het contactformulier in onderaan deze pagina.