teamontwikkelingsfasen, fasen in teamontwikkeling, teamcoaching, team coaching, teamontwikkeling, samenwerking in teams, coachend leidinggeven, zelfsturende teams

Gebruik deze Checklist teamfasen om te herkennen in welke fase je eigen team zit.

Leergang Coach je eigen team

Denk je ook dat er voor jou als afdelingshoofd, manager of teamleider meer uit jouw team te halen is? Durf je jezelf en jouw wijze van leidinggeven daarvoor onder de loep te nemen? Wil je daarnaast meer grip op de dynamiek en de onderstroom in jouw team? Wil je leren hoe je op een goede manier kunt leiden, coachen en managen?

Dan is de leergang Coach je eigen team iets voor jou. Wakkere Zaken organiseert deze leergang voor organisaties, vaak als open inschrijving.

Doelgroep

De training is bedoeld voor managers, afdelingshoofden en teamleiders met enkele jaren ervaring als leidinggevende. Zij dienen tijdens dit traject leiding geven aan een team. Daarnaast is de opleiding ook zeer geschikt voor (ervaren) projectleiders die tijdens het traject een team aansturen.

Doel

Na het volgen van deze leergang:

 • Ken je jouw eigen kracht en aandachtspunten als leidinggevende;
 • Kun je de drie petten van leider, coach en manager effectief inzetten waarmee je de ontwikkeling in je team stimuleert;
 • Weet je de dynamiek in jouw team beter in kaart te brengen en hier leiding aan te geven;
 • Kun je de onderstroom van jouw team herkennen en daarop interveniëren;
 • Stuur je meer op het proces en eigen verantwoordelijkheid van het team waardoor de samenwerking versterkt wordt;
 • Kun je jouw teamleden nog beter begeleiden in hun ontwikkeling;
 • Ben je in staat de verschillen in je team optimaal benutten;
 • Kun je weerstanden in jouw team herkennen en hier effectief mee omgaan.

Programma

Tijdens de training ‘Coach je eigen team’ werk je als leidinggevende op diverse manieren aan het versterken van jouw coachend leiderschap, het aansturen van teams en het combineren van de managementrol en de coachrol.

De opzet is praktijkgericht en biedt veel ruimte voor eigen inbreng en vragen. De training bestaat uit 4 x 1 dag, met telkens een tussenliggende periode van 1 maand.

Manier van werken

De leergang kent een logische wisselwerking tussen werken en leren. Daarvoor is de leergang opgezet in 3 samenhangende leerlagen die je hier ziet weergegeven:

teamcoaching, team coaching, teamontwikkeling, samenwerking in teams, coachend leidinggeven, zelfsturende teams

 Leermodules

Je werkt werkt met 8-11 andere collega’s samen aan diverse thema’s in de bijeenkomsten onder begeleiding van de trainers. In deze bijeenkomsten krijg je achtergrondtheorie en via oefeningen pas je de theorie toe op eigen praktijkcasussen. Daarnaast is er ook ruimte om eigen vragen in te brengen. Thema’s die aan de orde komen, zijn:

 • Zicht op je eigen team en positie;
 • Cultuur en gedragspatronen bij jezelf en in de groep: de onderstroom;
 • Omgaan met verschillen en weerstand;
 • Effectieve interventies voor de gewenste teamontwikkeling;
 • Oogsten en afronden.

 Werken met een Teamchallenge

Als rode draad door de opleiding loopt een door jezelf geformuleerde Teamchallenge; dit is een concreet geformuleerd doel dat je, samen met je team, op het gebied van resultaat en samenwerking wilt bereiken met deze opleiding. Afgeleid daarvan stel je een eigen POAP op (Persoonlijk Ontwikkel en Actie Plan).

Coach Collega’s: leren van en met elkaar

Door middel van het intensief samenwerken met een maat (de Coach Collega) geef en krijg je feedback en help je elkaar met de voortgang van je Teamchalenge en POAP in de opleiding.

Persoonlijke intake

Voor de effectiviteit start de module met een voorbereidingsopdracht:
Je wordt vooraf gevraagd een eerste aanzet te formuleren van je Teamchallenge en een Persoonlijk Ontwikkel- en ActiePlan. Verdere uitwerking en uitvoering hiervan staan centraal tijdens de training.

Interesse of vragen?

Geïnteresseerd in deze training? Bel een van ons of mail naar info@wakkerezaken.nl. Op aanvraag stemmen we deze training af op de specifieke context van je organisatie.