Ik realiseer me door dit leertraject veel meer dat ik ook andere paden kan bewandelen dan stilstaan en afwachten.
Ik handel steeds meer vanuit een eigen keuze.

Werken vanuit eigen regie

In het leertraject “Werken vanuit eigen regie” gebruikt Wakkere Zaken de kracht van de groep om het werken vanuit eigen regie bij medewerkers te vergroten. Deze trajecten faciliteren het proces van meer eigen regie bottom-up en stimuleren zo een voorhoede in de organisatie. Het resultaat is een grotere focus op hun eigen invloed bij medewerkers, die daardoor hun eigen rol en de samenwerking in hun team krachtiger invullen.

Uitgangspunten

De trajecten geven we vorm vanuit de volgende uitgangspunten:

  • “Verleiden” tot eigen regie als startpunt;
  • Persoonlijke waarden als leidraad voor betekenisvol werk;
  • Veranderen door middel van kleine stappen;
  • Focus op successen, leren en reflecteren onderweg;
  • Leren van en met elkaar door onderlinge ondersteuning;
  • Anderen “besmetten” door opdrachten in eigen werkomgeving.

Opzet van de leertrajecten

De meeste trajecten starten we met een inspiratiesessie op basis waarvan medewerkers kiezen om met eigen regie aan de gang te gaan in het vervolgtraject. Dit vervolg bestaat uit een aantal korte bijeenkomsten in kleine groepen, waarbij deelnemers in de praktijk aan eigen doelen werken:

Eigen regie, zelfregie, persoonlijk leiderschap, zelfsturing, zelfsturing in teams

Wil je meer weten over het versterken van eigen regie in je organisatie?

Neem contact op met Jonnet: jonnet@wakkerezaken.nl of 06 45 696 119. Of vul het contactformulier in onderaan deze pagina.