3 petten van de leidinggevende

Van teamleider naar teamcoach

Je bent bezig met meer zelfstandigheid in de teams. Medewerkers krijgen de ruimte om dichtbij en met de cliënten zelf oplossingen te vinden die passen binnen de visie van de organisatie. Dat vraagt ook veel van jou als leidinggevende. In plaats van oplossingen bieden moet je de juiste vragen gaan stellen. In plaats van zelf regelen, geef je mensen een duidelijk kader waarbinnen ze zaken zelf mogen regelen. In plaats van controleren, faciliteer je en geef je mensen vertrouwen om hun eigen weg te gaan. In plaats van hoe stuur je op wat en waarom. Mensen leren door te doen, feedback te krijgen, bewust te worden van de effecten van hun acties en te evalueren

Dat vraagt ook veel van jou, ander gedrag, een andere focus, andere competenties, zicht op je eigen kracht en valkuilen. Het is prettig om hiermee aan de slag te gaan in een veilige context en te leren met een groep collega’s.

Afhankelijk van de concrete vragen en dilemma’s maken we een programma op maat gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Werken met actuele praktijksituaties als uitgangspunt
 • Aandacht voor leren met en van elkaar als teamleiders en elkaar ondersteunen
 • Leren door doen, feedback, bewustwording
 • Praktische handvaten die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk
 • Leerproces a.h.v. eigen behoeften van teamleiders vormgeven

Het traject heeft een doorlooptijd van ongeveer 4 maanden met daarin gezamenlijke trainingsmomenten. Hierdoor kun je het geleerde ook echt in de praktijk oefenen en van daaruit kan er weer een verdere verdieping gemaakt worden. We stimuleren je om regie en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces. Daarom maken we alleen een invulling van de eerste dag.  De rest van de dagen vullen we later a.h.v. de eigen behoeften van de teamleiders.

teamcoaching, team coaching, van teamleider naar teamcoach, coachend leidinggeven, zelfsturende teams, eigen regie in teams

Invulling van het programma

1. We starten met een gezamenlijke dag waarin we de basis leggen voor coachvaardigheden en het persoonlijke ontwikkelingsproces (2DD). Tijdens deze 1e dag staan 2 thema’s centraal:

 • Coaching om betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid te vergroten
 • Zicht krijgen op waar sta je nu m.b.t. de ontwikkeling van coachvaardigheden richting zelfsturing

2. Vervolgens werken we iedere maand 1 dagdeel gezamenlijk rondom een thema dat de teamleiders bezighoudt m.b.t. coachen en in positie brengen medewerkers, dit is minimaal 3 keer en kan naar behoefte uitgebreid worden. De thema’s voor deze dagen worden ingevuld a.h.v. eigen behoeften van de teamleiders. Op basis van de thema’s maken we een interactief programma op maat dat iedere keer de volgende opbouw kent:

 • Terugkijken op afgelopen periode en vieren successen
 • Praktische handvaten/hulpmiddelen m.b.t. thema
 • Oefenen a.h.v. eigen praktijksituatie
 • Reflecteren en volgende stap definiëren in je eigen ontwikkelingsproces en met de teams

Voor iedere dag verzamelen de teamleiders situaties waar ze in de praktijk tegenaan lopen en daar gaan we gedurende de dag mee oefenen.

Wil je meer weten over dit programma?

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? We sparren graag met je. Bel of mail ons via de contactgegevens onderaan de pagina.  info@wakkerezaken.nl