Leidinggevende: hoe staat jouw pet?

Als je als leidinggevende zoekende bent naar hoe je je rol vervuld in deze tijd: je bent niet de enige!

Werken op afstand en minder contact, het thuisfront dat meer vraagt van je teamleden, verandering in werkwijzen… Hoe geef je leiding aan je team in deze onzekere tijd? Wat doe je nu wel en wat niet? Waar pak je stevig door en waar sta je even stil? En hoe kan je juist nu met je team leren van wat er gebeurt?

In deze tijd waarin dingen zijn ontregeld, worden patronen versterkt. Daardoor worden ze vaak ook meer zichtbaar, explicieter. Vanuit ons vakgebied weten we dat het belangrijk is om je eigen patronen hierin te kennen. Wat merk je op bij jezelf? Word je overactief en ga je extra heel hard trekken? Of heb je de neiging om het wat meer te laten en trek je je juist terug? Welke neiging zie je bij je teamleden? En wat gebeurt er in het team als geheel?

Grote kans dat je team in onzekerheid meer terugvalt op jou als leidinggevende. Je kunt reageren door je managerspet op te zetten: je pakt de verantwoordelijkheid en gaat daarmee in op het appel van je team. Of je handelt vanuit je leiderpet. Dan geef je richting en benadruk je tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van het team zelf. Vervolgens help je het team om samen te beslissen hoe ze de zaken gaan regelen. Daarbij zet je de coachpet op.

Bijvoorbeeld:

Om contact te houden, bel je al je medewerkers regelmatig. Jij regelt het, met je managerspet op. Of je doet het anders: je bespreekt met je team hoe ze nu onderling contact willen houden en wat jij daarin belangrijk vindt. Je zet daarmee de leiderpet op. En vervolgens help je het team om hier samen afspraken over te maken, de coachpet.

Grijp juist nu de kans met je team

Juist nu patronen zichtbaarder zijn, is het zinvol om dit in je team te bespreken. Herkennen jouw teamleden patronen? Welk effect hebben die? Hoe houden jullie dit samen in stand en hoe zou het anders kunnen? Kortom: er valt veel te leren met je team, in deze tijd waarop het samenwerken zo anders verloopt. Wil je daar hulp bij of eens horen wat wij kunnen betekenen daarin? Bel of mail ons, we kijken graag met je mee. Je kunt ook het contactformulier invullen onderaan deze pagina.

Of kijk ook eens bij: