Leidinggeven aan teams

Wakkere Zaken gelooft in ‘wakker’ leiderschap: werken vanuit wie je werkelijk bent en staan voor wat je waardevol vindt. Je bent je bewust van je toegevoegde waarde als leidinggevende. Dit is geen statische staat van zijn, maar een actieve houding van waaruit je bijdraagt aan de bedoeling van de organisatie en je mensen. Vanuit wakker leiderschap inspireer je jouw team en creëer je krachtige samenwerking met positieve resultaten.

Wakkere leidinggevenden zijn in staat hun team mee te krijgen in ontwikkelingen op basis van werkelijk commitment. Samen creëren zij een gezamenlijk belang waarin de drijfveren van de teamleden en de bedoeling van de organisatie verbonden zijn. Dat gezamenlijk belang biedt ruimte aan ieders persoonlijke kwaliteiten en talenten. Persoonlijk leiderschap en de eigen regie is bij de teamleden versterkt. Er ontstaat vertrouwen, openheid en het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid.

Onderwerpen waar wij in onze trajecten mee werken zijn onder andere:

  • Welke verschillende rollen vervul jij als leidinggevende en wanneer en hoe schakel je hiertussen?
  • Welke ontwikkelingsfasen maakt een team door en hoe kun je de ontwikkeling stimuleren?
  • Hoe ga je om met wat er speelt in de ‘onderstroom’ van het team: de onderliggende dynamiek die niet hardop wordt uitgesproken?

Leren in de praktijk

Vanuit Wakkere Zaken begeleiden we leidinggevenden individueel of groepsgewijs. We bieden trainingen en ontwikkeltrajecten waarbij de actuele vraagstukken uit de praktijk van onze opdrachtgevers centraal staan. We geloven in leren in de praktijk: tussen alle dilemma’s en vragen nieuwe dingen uitproberen op basis van aangereikte handvatten en verworven inzichten. Door te doen, ervaren wat werkt en niet werkt.In trainingen en trajecten werken we altijd nauw samen (co-creëren) met onze opdrachtgevers.

Nieuwsgierig naar onze ervaringen?

Klik op een van de onderstaande leertrajecten van Wakkere Zaken om een beeld te krijgen van onze aanpak. Of neem telefonisch contact op met een van ons of mail ons op info@wakkerezaken.nl. Je kunt ook het contactformulier onderaan deze pagina gebruiken.

Het makkelijkst is om te reageren; het op een na makkelijkst is om te antwoorden; maar het moeilijkste is het om te initiëren.
– Seth Godin –