management drives

Management Drives

De Management Drives methodiek levert inzicht in waarden en drijfveren. En dat kan als leidraad dienen voor leidinggevenden en medewerkers om proactief richting te geven aan hun werk. Ook levert Management Drives inzicht in de drijfveren van een team. In deze tijd van continue veranderende omgevingen, levert inzicht in drijfveren houvast om bewust te kiezen voor dat wat belangrijk is.

Drijfveren & leiderschap

management drives, managementdrives, drijfveren, teamcoaching, teamontwikkeling, teamsamenwerking, leidinggeven aan teams, coaching, intrinsieke motiveren

Wakkere Zaken maakt regelmatig gebruik van Management Drives, een beproefde methodiek om drijfveren in kaart te brengen via een online test. De uitkomst is een individueel profiel waar de drijfveren in zes verschillende kleuren worden weergegeven. Onze ervaring is dat de profielen zeer herkenbaar zijn voor mensen en ook herkennen zij in grote mate de wijze waarop  de drijfveren hun eigen gedrag onbewust beïnvloeden. De bewustwording die zo op gang wordt gebracht, biedt veel aanknopingspunten voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. We gebruiken Management Drives dan ook regelmatig in persoonlijke coaching.

Drijfveren in teams
Inzicht in elkaars drijfveren door Management Drives is erg verhelderend. Het verdiept het gesprek en ik begrijp sommige collega’s nu beter. We maken meer gebruik van de onderlinge verschillen en dat maakt onze samenwerking effectiever.

Ook in (management) teams zetten we Management Drives regelmatig in om op die manier effectiever samen te werken. Tijdens een teambijeenkomst komen de individuele profielen aan de orde en het inzicht in elkaars drijfveren creëert veel openheid en vertrouwen, omdat onderliggende intenties van gedrag ter sprake komen. Dit maakt het ook mogelijk om op een eerlijke en open manier eventuele spanningen in de samenwerking te bespreken. Daarnaast zien we dat teamleden meer gebruik maken van elkaars talenten omdat ze meer inzicht hebben in wat energie oplevert bij een ieder.

Teamprofiel: kracht en valkuilen

De optelsom van de individuele Management Drives profielen van teamleden, levert een teamprofiel op. Op basis van dit teamprofiel kan Wakkere Zaken samen met het team en de leidinggevende een analyse maken van sterke en zwakke punten van het team als geheel. Vaak maakt het team tijdens een gezamenlijke bijeenkomst vervolgens werkafspraken om de kracht meer te benutten en valkuilen te voorkomen.  Je leest hier een praktijkvoorbeeld.

Wil je meer weten of heb je vragen?

Bel of mail Jonnet via telefoonnummer 06-45 696 119 of  jonnet@wakkerezaken.nl. Of vul het contactformulier in onderaan deze pagina.

 

Met de door Management Drives opgedane kennis van elkaars persoonlijke drijfveren en van de drives op MT-niveau zijn we direct aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld tijdens onze vergaderingen zijn we alert op onze ontbrekende kleuren en besteden daar extra aandacht aan.
Het heeft meerwaarde Management Drives als groep aan te gaan. Voor het aanspreken van elkaar en jezelf daardoor scherp houden ligt nu een gedegen gezamenlijke basis.