Oeps, ze denken er nogal verschillend over in mijn team…

“We stellen voor dat de niet-gevaccineerden thuisblijven. Ze kunnen eventueel online meedoen.”

Oepss! Mijn haren gingen direct overeind staan bij het lezen van deze mail: “Belachelijk, om anderen zo plompverloren de toegang te ontzeggen”. Ik ben nogal van de inclusie, dus deze mail werkte direct als een rode lap. Maar ik ontving de mail als voorzitter van ons zangkoor, aan de vooravond van onze ledenvergadering. Vanuit mijn rol was het dus aan mij om door mijn rode lappen heen te kijken en de onderliggende zorg te horen: hoe kan ik veilig zingen?

De mail was aanleiding voor overleg met de 2 andere bestuurders: Waar zijn we wel van en waar niet; waar laten we ons door leiden; waar staan we voor? En ook voor mij persoonlijk: waar geloof ik in als voorzitter? Door dat gesprek ontstond helderheid en zagen we ook de koppeling met onze missie als meerstemmig zangkoor: we maken samenklank met onze meerstemmigheid. Dat geldt voor onze muziek én voor hoe we met elkaar omgaan.

Het werd duidelijk waarvoor we wilden gaan: mogelijkheden zoeken om én allemaal samen te zingen én ons daarbij veilig genoeg te voelen. Goed onderwerp voor de ledenvergadering!

De verschillen bewust opzoeken in je team
  • Welke tegengestelde meningen kom jij tegen in je team?
  • Van welke meningen gaan jouw haren overeind staan? Met andere woorden: waar zitten jouw triggers?
  • En waarvoor ga jij staan, als je het gesprek in het team voert?

Om een team verder te helpen, is het waardevol om regelmatig stil te staan bij mogelijke polariteiten die leven in het team. Zo leer je als team om te gaan met verschillen en ze te benutten.  Onderzoek samen wat onderliggende zorgen of behoeften zijn aan beide kanten. En als leider onderzoek je daarbij ook je eigen voor- en afkeuren, zodat je oog kunt blijven houden voor beide kanten in je team. Vanuit je leiderschapsrol is het belangrijk om steeds het hogere doel van het team erbij te halen, als het gesprek in het team over tegenstellingen gaat. Dat doel is waarom jullie samenwerken en de verschillen willen benutten.

Neem contact met ons op als je wilt dat we de teambijeenkomst begeleiden of als je ondersteund wilt worden om dit gesprek zelf te voeren. We spreken je er graag over. Bel een van ons of mail ons op info@wakkerezaken.nl.

 

Meer weten over hoe je als leider je team verder helpt in teamontwikkeling:

We gebruiken de methode Deep Democracy regelmatig om teams verder te helpen in het benutten van tegenstellingen in het team en om samen gedragen besluiten te nemen. Op onze inspiratiepagina vind je werkvormen. Bijvoorbeeld: