Het boek OMG Zelfregie is geschreven door Wakkere Zaken partner Jonnet Galle in samenwerking met Inge Oelen, regiodirecteur bij Kentalis. Het boek geeft een unieke inkijk in een veranderingsproces in de zorg. Het boek is gericht op professionals en leidinggevenden in de zorg, maar is zeker ook interessant en herkenbaar voor anderen die bezig zijn of bezig gaan met het vergroten van zelfregie en eigenaarschap in hun werkomgeving.

Klik hier voor de hand-outs en filmpjes waarnaar we verwijzen in het boek!

 

‘Als je het zo belangrijk vindt, laat het me dan zelf doen.’

Hartekreet van een professional, die precies aangeeft welke paradox in de zorg speelt. We maken momenteel grote veranderingen mee in de zorgsector. De manier waarop we de zorg nu organiseren is straks niet meer betaalbaar. Cliënten willen meer eigen invloed op de zorg die zij ontvangen. En professionals in de zorg willen hun beroep terug. In de sector groeit de roep om meer te kunnen werken vanuit eigen regie, verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Hier staan we voor een dilemma. De verandering die nodig is, meer eigen regie bij medewerker en cliënt, kun je niet van bovenaf regisseren. Willen we deze verandering werkelijk, dan is de vraag hoe we al tijdens de verandering zelf meer regie toekennen aan cliënten en medewerkers.
En hoe doe je dat dan, als leidinggevende of als zorgprofessional? Wat gebeurt er in een organisatie wanneer je insteekt op autonomie, inspireren en loslaten? Hoe spannend, lastig en leuk is dat, als je dit consequent doorvoert? In dit boek maken we je deelgenoot van onze zoektocht. We geven je een unieke en openhartige kijk in de praktijk van een grote zorginstelling die midden in deze verandering zit. We delen onze ervaringen en beschrijven voorbeelden van leidinggevenden en zorgprofessionals. We geven tips en oefeningen en stellen je de vragen die helpend zijn om zelf vorm te geven aan de verandering.

Boek bestellen?

Wil je het boek bestellen? Neem dan contact op met Jonnet Galle via telefoon 06 45 696 119 of mail jonnet@wakkerezaken.nl. Je kunt ook gebruik maken van het contactformulier onderaan deze pagina.