Na de training door Wakkere Zaken hebben we een instrument in handen om patronen te herkennen. Het effect van ons handelen op onszelf en op de ander is nu beter benoembaar en bespreekbaar. Dat verbetert de communicatie en maakt het nog mooier om in dit team te werken. (directeur over het team regiodirecteuren)

Voorbeelden van trajecten die we bij klanten uitvoerden:

 

Onderlinge ‘s Gravenhage

Een leertraject gericht op Krachtig Samenwerken. “Onze organisatie is op reis. We weten nog niet precies hoe die reis verloopt, maar we komen steeds een station verder. Wakkere Zaken reist met ons mee, volgt onze route en ons tempo. Betrokken, prikkelend en altijd op weg naar resultaat. Dat werkt bijzonder prettig,” aldus Saskia van den Beuken, HR manager. Lees meer en bekijk het filmpje.

“Wakkere Zaken is voor ons meer een adviseur op langere termijn dan een ad-hoc trainer.”

Rijkswaterstaat

Leergang voor leidinggevenden van vaste- en projectteams die de ontwikkeling van RWS naar een kleinere en publieksgerichte organisatie ondersteunt. Over de kenmerken van deze leergang voor RWS lees je hier meer.

“Wat ik prettig vond aan Coach je eigen team: dat het zo praktijkgericht was. De Team Challenge was een uitdaging waarin we heel doelgericht aan de slag gingen met onze nieuwe teamdoelen.”

 Zorggroep Roermond

Voor duizend medewerkers in de huishoudelijke verzorging de organisatie zo inrichten dat medewerkers de ruimte krijgen om zelf met hun klanten het werk af te stemmen en te organiseren. Over de wijze waarop de teamleiders zijn begeleid in dit traject lees je hier meer.

‘In de proeftuinen zijn we volop aan het experimenteren. We zijn er nog niet, maar merken nu al dat medewerkers zelfstandiger en oplossingsgerichter werken.’

 Koninklijke Kentalis

Management en medewerkers worden uitgedaagd om vanuit innerlijk leiderschap vorm te geven aan een cultuurverandering waarin de cliënt centraal staat. Over enkele belangrijke succesfactoren voor het traject voor medewerkers lees je hier meer.

‘Het vraagt veel alertheid om samen steeds het proces af te stemmen op het vergroten van eigenaarschap voor cliënt én medewerker.’

Oikocredit

Het versterken van de communicatie en de samenwerking in een aantal teams met behulp van de drijfverenmethodiek Management Drives.

“Inzicht in elkaars drijfveren is erg verhelderend. Het verdiept het gesprek en ik begrijp sommige collega’s nu beter. We maken meer gebruik van de onderlinge verschillen en dat levert energie op in het team”.