kentalis

 

Kentalis is een landelijke organisatie, gespecialiseerd in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Zie voor meer informatie www.kentalis.nl.

Casus Kentalis: het versterken van empowerment bij medewerkers

“Als we onze cliënten in hun kracht willen zetten, moeten we bij onszelf beginnen”, aldus Caroline Veerman, unitmanager bij Koninklijke Kentalis. Vanuit die overtuiging wilde ze als eerste een traject in haar team dat was gericht op de empowerment van de medewerkers. 

Belangrijke succesfactoren in dit traject

Terugkijkend zien we twee belangrijke factoren die dit traject heel succesvol hebben gemaakt, die we hier graag delen.

De leidinggevenden leren op de troepen vooruit…

Niet altijd zijn bij teamtrajecten de leidinggevenden degenen die de inhoud van de training als eerste zelf toepassen. In dit traject bij Kentalis was dat zeker wel het geval. Zowel de manager, als de teamleiders waren zichtbaar persoonlijk betrokken bij dit thema en voorbeeld in leren en zelfreflectie. Doel van het traject was een gedragsverandering:

  • meer proactief handelen: eerder initiatief nemen bij verwachte problemen
  • meer eigenaarschap: zelfstandiger beslissingen nemen
  • profileren: met kennis en kunde meer naar buiten toe treden.

Deelnemers bepalen zelf of ze meedoen

Het traject startte met een gezamenlijke kick-off en een cursusdag Empowerment voor iedereen. Voor het vervolgtraject kozen we, met het oog op eigenaarschap, voor een andere aanpak. Deelnemers bepaalden zelf of ze mee wilden doen met enkele kortere vervolgbijeenkomsten die expliciet gericht waren op het in de praktijk brengen.  Op deze manier ontstond in het vervolgtraject een groep zeer gecommitteerde deelnemers die bereid waren hun eigen weerstanden te overwinnen om eigenaarschap en proactief handelen ook daadwerkelijk om te zetten in nieuw gedrag.

Dit gedrag én het enthousiasme van deze groep had een positieve uitstraling naar de overige teamleden. We zijn  ervan overtuigd dat we op deze manier meer resultaten hebben geboekt dan wanneer we het beschikbare budget hadden verspreid over alle teamleden.

Eigen regie

Het empowermenttraject dat we vervolgens hebben uitgevoerd voor een aantal groepen medewerkers binnen deze unit is de basis geweest voor het ontwikkelen van het traject Werken vanuit eigen regie, dat we sindsdien in verschillende organisaties uitvoeren.

Wil je meer weten over dit traject?

Neem dan contact op met Jonnet Galle via telefoon 06 45 69 61 19 of per mail jonnet@wakkerezaken.nl. Of vul het contactformulier in onderaan deze pagina.