logo_rws

De informatie over de teamdynamiek gaf me hele nieuwe inzichten over mijn rol als leidinggevende in het team en door de opdracht met je eigen team ging ik e.e.a. direct uitproberen in de praktijk.

Bekend raken met de fasen in teamvorming waren nuttig: ik realiseer me nu dat de meningsverschillen onderdeel zijn van het proces en kan er met meer ontspanning op inspelen.

Casus Rijkswaterstaat: leertraject “Coach je eigen team”

Rijkswaterstaat (RWS) streeft naar een kleinere en publieksgerichte organisatie die goedkoper en effectiever samenwerkt. RWS schreef daarvoor een aanbesteding uit voor een leertraject voor team- en projectmanagers om deze organisatie-ontwikkeling te ondersteunen. Het doel was het effectiever laten functioneren van lijn- en projectteams door het verbeteren van de aansturing. Een belangrijke voorwaarde voor het bondige leertraject was een goede balans tussen duidelijke aansturing door de managers en de eigen verantwoordelijkheid van teamleden. Als netwerk vielen wij op vanwege de goede aansluiting bij klant en klantvraag en onze frisse maar ook gedegen aanpak. 

Belangrijke kenmerken van onze aanpak

We ontwikkelden in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat een leertraject voor leidinggevenden, met een aantal belangrijke kenmerken die we hieronder weergeven. Het traject voerden we vele malen uit bij RWS in de afgelopen jaren.

Actie in de praktijk

Bij ons gaan werken en leren hand in hand. De praktijk is de plaats om te leren en toe te passen. Dit kreeg in het RWS traject vorm in een Team Challenge, die de rode draad vormde voor de deelnemers aan het traject. Tevens stelden de deelnemende leidinggevenden ieder een Persoonlijk Ontwikkelings- en Actieplan op (POAP). De deelnemers werkten aan de eigen TeamChallenge en hun POAP en werden tijdens de themadagen verrijkt met nieuwe input en ondersteuning. Gedurende dit leertraject werkten we aan commitment en versterken van eigenaarschap.

Versterken van (persoonlijk) leiderschap

Deelnemers aan het traject kregen zicht op het team en de eigen positie en rol als leidinggevende. Ze leerden de drie rollen van een leidinggevende (Leider, Manager, Coach) in hun teams in te zetten om zo de teamontwikkeling te stimuleren. Naast interventies die gericht waren op de tastbare formele organisatie (de bovenstroom) leerden ze ook hoe ze de onzichtbare, maar wel bepalende informele gedragsprocessen konden beïnvloeden (de onderstroom). Deze interventies pasten ze in het leertraject toe op hun eigen team.

Leren van en met elkaar op verschillende niveaus

De nadruk in het leertraject lag op het koppelen van de theorie met de ervaringen van de leidinggevenden. De TeamChallenge en de voortgang werden gedeeld in de bijeenkomsten. De deelnemers gaven en kregen feedback van elkaar en de begeleiders. Zo leerden ze van elkaar en versterkten ze de onderlinge samenwerking en verbinding. Een andere leerlaag waren de duo’s (CoachCollega’s), zij kwamen tussen de bijeenkomsten bij elkaar om elkaar te inspireren, steunen én ook te spiegelen. Zo hielden deelnemers elkaar scherp en hielpen zij elkaar met de voortgang van het traject. Een laatste leerlaag was de e-coaching, waarin deelnemers persoonlijke coaching kregen van de begeleiders op hun persoonlijke vraagstuk.

Borging resultaten na afloop

De TeamChallenge werd direct met de start van het leertraject in de praktijk in gang gezet. We oogstten en vierden de resultaten door de deelnemers hun behaalde resultaten aan het einde van het traject te laten presenteren. Daarbij kregen zij weer feedback van de begeleiders en deelnemers. Het leervermogen van deelnemers werd versterkt door de deelnemers te laten reflecteren op de (team)resultaten én het proces daar naar toe.

Maatwerktraject voor senior adviseurs

Voor senior adviseurs van RWS ontwikkelden wij een variant op bovengenoemde leergang. Deze doelgroep werkt vaak als adviseur in een team zonder de formele management verantwoordelijkheid, maar wel vaak in een coördinerende rol. Teams bestaan vaak uit mensen van verschillende organisaties waar Rijkswaterstaat mee samen werkt. De opzet van de leergang is hetzelfde als van coach je eigen team, alleen de thema’s zijn aangepast. Onderwerpen die in deze leergang extra aandacht kregen waren onder andere:

  • invloed uitoefenen,
  • eigen plek innemen,
  • expliciete verwachtingen en commitment,
  • het contract in de samenwerking,
  • sturen op proces,
  • het verbinden van belangen.

Wil je meer weten of heb je vragen?

Neem dan telefonisch contact op met een van ons of mail naar info@wakkerezaken.nl. Of gebruik het contactformulier onderaan deze pagina.