Oefening kwaliteiten (30 minuten)

In deze oefening krijgen teamleden zicht op eigen en elkaars kwaliteiten en de onderlinge verschillen. De oefening is erg waarderend en versterkt het onderlinge vertrouwen.

Stel (eventueel) subgroepen samen van minimaal 4 en maximaal 7 personen die het meeste met elkaar werken. Geef de groepen de volgende instructies:

  1. Stel per persoon een lijst samen van de top 3 kwaliteiten van deze persoon en noteer deze gezamenlijk op een flip-overvel.
  2. Gebruik iedere kwaliteit maar één keer.
  3. Je praat mee over alle top-3 lijstjes, behalve over je eigen lijstje! Overleg zoveel mogelijk hardop en geef voorbeelden waarom je iemand een bepaalde kwaliteit toedicht.

Geef de groepen eventueel ter ondersteuning een lijst met kwaliteiten die helpt om ideeën op te doen. Als de groepen bezig zijn kan je nog de aanwijzing geven dat ze niet tegen de persoon in kwestie praten, maar over hem/haar (in derde persoon). Dit maakt het gemakkelijker voor teamleden om niet mee te praten over zichzelf. En nodig deelnemers uit om te komen met voorbeelden en bij elkaar door te vragen waarom ze een kwaliteit bij iemand noemen. Dit is namelijk interessante feedback voor de persoon waarover het gaat.

En de valkuilen?!

Een aanvulling kan zijn om ook samen te kijken naar valkuilen. Vraag deelnemers te bespreken of ze de valkuil van hun kwaliteiten herkennen als ze het woordje “te” zetten voor hun top 3 kwaliteiten. Herkennen ze dat bij zichzelf? En bij de anderen? (Bijvoorbeeld: de kwaliteit flexibel kan als valkuil zijn: te flexibel. Waai je met iedere wind mee?)