Privacy verklaring Wakkere Zaken

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat je persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze verklaring is van toepassing op alle door Wakkere Zaken geleverde producten en diensten. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. (Wakkere Zaken is een handelsnaam die gevoerd wordt door een drietal eenmanszaken, te weten: ITLibben, LifeTune en Progress Management).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wakkere Zaken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– (Zakelijke) adresgegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Waarom we gegevens nodig hebben

Wakkere Zaken verwerkt je gegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief. In onze nieuwsbrief kan je te allen tijde weer opzeggen door onderaan de nieuwsbrief op de link ‘afmelden’ te klikken;
  Je te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het analyseren van je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op onze klanten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wakkere Zaken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Namen, adressen en e-mailadressen van klanten: 7 jaar (reden: de belastingdienst vraagt om factureren 7 jaar te bewaren).
 • E-mailadressen van de abonnees op de nieuwsbrief: zolang je geabonneerd bent (reden: om je te kunnen mailen).
 • E-mailadressen van voormalige abonnees: na afmelding verwijderen we je gegevens na 6 maanden, tenzij je vraagt om je gegevens direct te verwijderen (reden: mogelijkheid van remarketing).
 • Gegevens van Google Analytics: 14 maanden (reden: optimaliseren van onze website)

Delen van persoonsgegevens met derden

Wakkere Zaken verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wakkere Zaken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Mailchimp (in de USA), voor het versturen van Nieuwsbrieven (dit betreft het e-mailadres)
 • Sohosted (in Nederland), voor de Webhosting (dit betreft IP adres)
 • e-boekhouden.nl (in Nederland), voor financiële administratie (bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adresgegevens)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wakkere Zaken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsten ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wakkere Zaken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wakkerezaken.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wakkere Zaken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Iedere persoon die bij Wakkere Zaken toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dat Wakkere Zaken gebruik maakt van de diensten van derden, zal Wakkere Zaken in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via info@wakkerezaken.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 20 mei 2018