Procesafspraken maken (30 minuten)

Met deze teamoefening maakt het team gezamenlijk concrete procesafspraken om vanuit meer vertrouwen onderling samen te werken. 

Werk in subgroepjes van 3 à 4 personen en vraag iedere subgroep om op een flip-over te noteren welke afspraken bijdragen aan de onderlinge samenwerking. Bespreek deze vervolgens plenair en stel samen een definitieve lijst van afspraken op.

Enkele voorbeelden van veelvoorkomende afspraken die zoal door teams gemaakt worden:

  • We luisteren naar elkaar en vragen door;
  • we stellen vragen in plaats van gelijk oordelen;
  • we geven het aan als je afhaakt in een discussie;
  • we roddelen niet;
  • kom je afspraken na en als dat niet lukt: communiceer hierover;
  • we beginnen op tijd;
  • we geven en vragen elkaar feedback;
  • telefoons staan uit in de vergadering.

Bovenstaande afspraken zijn voorbeelden. In deze oefening stelt het team zelf haar regels samen. Spreek af om deze afspraken met enig regelmaat te evalueren en bij te stellen waar nodig.