Een goed leider ondersteunt én daagt uit!

We keken er al maanden naar uit: de masterclass van George Kohlrieser ter gelegenheid van de Nederlandse vertaling van zijn nieuwste boek ‘Care to Dare’ (Circle Publishing, 2018). Kohlrieser is de grondlegger van het Secure Base gedachtegoed voor leiderschap en coaching. Een theorie die wij heel sterk vinden en graag toepassen in de begeleiding en coaching van leidinggevenden en teams.

Masterclass

Op 9 oktober ontmoetten we Kohlrieser bij de masterclass rondom de Nederlandse boeklancering. Het werd een interactieve ochtend, vol inzichten over secure base leiderschap, het belang van caring en daring, de eigenschappen van een secure base coach en leider en hoe je dat allemaal inzet bij ingrijpende veranderingen, gewenst of ongewenst.

Vol compassie en toch messcherp

En wat was deze masterclass bijzonder! Kohlrieser deelde zijn eigen verhalen, met alle twijfels en zijn eigen geraaktheid erin. Hij nodigde mensen uit om zelf hun vragen naar voren te brengen. Hij benaderde hen met compassie en stelde weer nieuwe vragen, op het scherpst van de snede. Hij maakte contact en verbinding en daagde tegelijkertijd uit. Spannend om te ervaren en vooral heel erg leerzaam. Tot op het bot geïnspireerd gingen wij aan het eind van de ochtend weer aan ons eigen werk.

Secure base leiderschap volgens Kohlrieser

Maar wat is dat nou, secure base leiderschap? George Kohlrieser omschrijft het als volgt. Secure base leiderschap is de manier waarop een leider of coach aan vertrouwen bouwt en anderen beïnvloedt. Dat doet hij door een gevoel van bescherming, veiligheid en zorg te bieden en door een bron van inspiratie te zijn. Dit bij elkaar geeft de ander energie voor durf, ontdekking, het nemen van risico en het zoeken van uitdaging.

 De basis van secure base leiderschap: caring en daring

Secure base leiderschap steunt dus op twee pijlers: veiligheid (caring) door het aangaan van verbinding, en risico’s durven nemen (daring) door het stimuleren van nieuwsgierigheid. Kan het een zonder het ander? Nee, zegt Kohlrieser, want bied je alleen veiligheid, dan ontbreekt de stimulans om op zoek te gaan naar nieuwe inzichten. Moedig je alleen het nemen van risico aan, dan voelt iemand zich snel kwetsbaar en zal in de verdediging schieten. Wanneer één kant van de balans alle aandacht krijgt, beperk je de prestaties en het potentieel van je mensen, ofwel omdat ze zich té veilig voelen, ofwel omdat ze zich juist onveilig voelen.

Hoe herken je dat leiderschap?

Om de theorie van secure base leiderschap uit te leggen, gebruikt Kohlrieser zelf een mooie metafoor van de klimmer en de zekeraar. Als zekeraar geef je aan dat je in iemand gelooft, terwijl je tegelijkertijd diegene zekert. Waar het om gaat? Dat mensen het vertrouwen voelen dat je als leider gelooft in de kracht van je medewerkers, het vertrouwen dat je je mensen steunt als ze fouten maken en het vertrouwen dat je je medewerkers een passende uitdaging biedt. Vanuit die veilige basis voel je je als klimmer geborgd om nieuwe dingen te ontdekken en risico’s te nemen.

Bron: ‘Care to Dare’, George Kohlrieser

En dan de praktijk

Wij ervaren in onze praktijk dat de twee elementen caring en daring vaak een flinke uitdaging zijn, zowel voor leiders als voor teams. Zeker nu ook steeds meer organisaties veranderen naar taakvolwassen werken en zelforganisatie of zelfsturing. Medewerkers krijgen meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheden om zelf taken goed en bekwaam uit te voeren. Dat vraagt een andere manier van leidinggeven, gestoeld op vertrouwen en stimulans. Het luistert nauw om deze twee elementen in een passende balans vorm te geven. Het gedachtegoed van Kohlrieser biedt mooie handreikingen om naar je eigen praktijk te kijken.

Hoe zit het met jouw Care en Dare?

Een paar vragen om over na te denken voor jezelf:

  • Breng ik balans in mijn leiderschap op resultaten en op mensen? Wanneer wel en wanneer niet?
  • Zorg ik voor een omgeving die veilig genoeg is voor mensen om risico’s te nemen? Hoe doe ik dat dan?
  • Hoe ga ik om met interveniëren: Intervenieer ik te snel of wacht ik juist te lang?
  • Zouden de mensen om mij heen mij een goede zekeraar noemen? Waarom wel of waarom niet?

Meer weten of aan de slag met je eigen leiderschap? Kijk dan eens bij

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact met ons op via info@wakkerezaken.nl of vul het contactformulier in onderaan deze pagina.