Work-out voor leden van een zelforganiserend team

Als je een teamlid bent van een zelforganiserend team, dan geeft je dat vrijheid en ruimte in het doen van je werk samen met je team. Tegelijkertijd kan dit ook stress opleveren, juist omdat je zelf bepaalt. Dat vraagt nogal wat van jou en van je team. Je draagt de verantwoordelijkheid voor je eigen werkwijze en ook voor de manier waarop je samenwerkt met je teamgenoten. Hoe ga je hier goed mee om? Zelfkennis blijkt de basis. Je leest hier meer en vindt ook een zinvolle work-out voor iedereen die lid is van een (min of meer) zelforganiserend team.

Zelfkennis als stevige basis van zelforganiserend samenwerken

Om vitaal te blijven in een zelforganiserend team is het belangrijk om jezelf goed te kennen: wat vind je echt belangrijk, wat drijft je? Waar zitten je kwaliteiten en talenten? En waar zitten jouw verleidingen of niet effectieve patronen? Wat is je valkuil als je stress voelt? Schiet je door in perfectionisme, laat je het erbij zitten of ga je de dingen vooral alleen doen…

Als je dit weet van jezelf, kun je duidelijke keuzes maken en hiervoor staan. Deze individuele stevigheid vormt de basis voor goede samenwerking in een team. Het maakt het mogelijk om elkaars invalshoeken optimaal te benutten bij het nemen van teambesluiten, talenten maximaal in te zetten en elkaar scherp te houden op gewenste resultaten.

Work-out voor leden van zelforganiserende teams

Een work-out die aansluit bij wat we hier benoemen, is onderstaande oefening die helpt om te ontdekken wat jij werkelijk belangrijk vindt in je werk.

1: Zoek naar enkele momenten waarop je geraakt werd in je werk:

  • Waar werd je heel blij van?
  • Waarbij voelde je juist veel frustratie of onmacht?

2: Deze situaties raken aan wat jij belangrijk vindt in je werk, jouw bedoeling of jouw waarden. Stel bij deze situaties nu voor jezelf de volgende vragen:

  • Wat precies ging er in me om in die situatie, waardoor ik zo blij (of juist gefrustreerd) werd?
  • Wat betekende die situatie voor mij?
  • En wat is dus voor mij heel belangrijk in mijn werk?

Deze vragen leiden je naar waarden. Zo kan je bijvoorbeeld gelijkwaardigheid heel belangrijk vinden in je werk, of kwaliteit, vrijheid, zorg, respect, ….. Weten welke waarden je leidend wilt laten zijn, maakt dat je weet wat het werk voor jou waardevol maakt. Daarmee geef je betekenis aan je werk en zorg je voor je eigen vitaliteit.

Actief aan de slag met vitaliteit?

Ons programma Veerkracht in werk is gericht op vitaliteit en daarnaast organiseren we op maat trajecten voor organisaties rondom dit thema. Wil je meer weten?  Neem telefonisch contact op met een van ons of mail  info@wakkerezaken.nl. Je kunt ook gebruik maken van het contactformulier onderaan deze pagina.