Kennismakingsoefening “Maak de zin af…” (20 minuten)

Met deze oefening maken teamleden nader kennis met elkaar of met het onderwerp dat op de agenda staat. 

Bedenk een aantal af te maken zinnen, die aansluiten bij het onderwerp dat besproken gaat worden, of die gericht zijn op verdieping in de kennismaking. Laat de teamleden in wisselende tweetallen telkens 3 minuten korte gesprekjes voeren door de zin beurtelings af te maken.  Enkele voorbeelden van vragen/zinnen:

  • Het leukste dat ik ooit meemaakte in werk was …
  • Wat ik echt goed kan in mijn werk is …
  • Ik maak het anderen in de samenwerking wel eens lastig door …
  • Waar ik het eerste aan denk als het gaat over [onderwerp] is…