“Ja, nu ik ook aangesproken wordt op de resultaten van mijn collega, is het samenwerken niet zo vrijblijvend meer”, sprak een van de directeuren tijdens een bijeenkomst…

En dat klopt. Als je als team gezamenlijk verantwoordelijk bent voor de resultaten, dan kan je als teamlid worden aangesproken op de resultaten van je collega. Dat betekent dat je onderling afhankelijk bent van elkaar: de individuele resultaten van teamleden zijn immers de verantwoordelijkheid van iedereen in het team.

Dit vraagt iets in de samenwerking. Je moet aan de bel trekken bij je collega als je het idee hebt dat het daar niet goed gaat. Je moet elkaar op de hoogte houden, met elkaar meekijken, elkaar proberen te begrijpen en investeren in oplossingen waar iedereen achter kan staan.
In een leergang over leiderschap vertelden twee managers uit een managementteam hoe die manier van samenwerken er bij hen uitzag: ze oefenden met elkaar bijvoorbeeld lastige gesprekken die ze moesten gaan voeren. Zo keken en dachten ze al doende met elkaar mee en tegelijkertijd creëerden ze als managementteam een eenduidig beeld en een gezamenlijke taal. Op deze manier met elkaar leren, versterkt het onderlinge vertrouwen. En wat levert dat op?

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor resultaten

teamontwikkeling-lencioni

Het teammodel van Lencioni laat zien hoe vertrouwen de basis is voor gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor resultaten. Kort samengevat:

Als teamleden zich kwetsbaar opstellen, creëren ze vertrouwen. Vanuit dit vertrouwen zullen ze meer van zichzelf laten zien en wordt het mogelijk om confrontaties met elkaar op een effectieve manier aan te gaan. Zodra teamleden geleerd hebben om elkaar op een goede manier te confronteren, voelen ze zich meer betrokken bij elkaars werk en meer verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke resultaten.

Managers die het aandurven om kwetsbaar te zijn, om hardop te leren, om het even niet te weten, vergroten het vertrouwen in hun teams. Met alle gevolgen van dien!

 

Zelf stappen zetten met je team?

We begeleiden teams en leidinggevenden in deze teamontwikkeling. We vertellen je er graag over. Neem telefonisch contact op met een van ons of mail  info@wakkerezaken.nl. Je kunt ook gebruik maken van het contactformulier onderaan deze pagina.